Jan Svoboda: Nejem fotograf

Výstava v Moravské galerii http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2015/jan-svoboda.aspx

Tedy, po jejím shlédnutí nechci být fotograf, stejně jako pan Svoboda... Naprostá krása. Obyčejné "věci" povýšené - bicykl, zeď, tyč, vejce, hřebík na zdi, okna. Stůl prostřený lněným plátnem a najednou atmosféra jako v chrámu. Milostné odpoledne - vlasy a šíje ženy na prostěradle a v tom všechna krása, vášeň a intimita dvou, lenivost nadčasového splynutí, pouhé bytí, když není kam spěchat, pouze zažít se. Jsem dojat a naplněn. Teoreticky navazoval na Sudka. Ale k čertu s teoriemi. Zježené vlasy v zátylku jsou pro mne svědky. A tak bylo i s fotografiemi páně Sudka. Je tolik nádery na světě. Běžte se podívat. Stojí to za to.